Mitsubishi Motors ขับเคลื่อนกลยุทธ์ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืน

Mitsubishi Motors ขับเคลื่อนกลยุทธ์ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าเพื่อความยั่งยืน

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ไม่เพียงนำเสนอรถอเนกประสงค์ออกสู่ตลาดเท่านั้น แต่ยานยนต์ปลั๊กอินไฮบริดดังกล่าวมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินกลยุทธ์ด้านพลังงานไฟฟ้า