Deus Ex Machina Milano ร้านแต่งมอเตอร์ไซค์ชื่อดังในมิลาน

Deus Ex Machina Milano ร้านแต่งมอเตอร์ไซค์ชื่อดังในมิลาน

Deus Ex Machina Milano ร้านแต่งมอเตอร์ไซค์ชื่อดังในมิลาน Deus สำนักแต่งรถมอเตอร์ไซค์ชื่อดังสัญชาติออสเตรเลียซึ่งหลายคนอาจจะรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้ว ว่าเกิดจากกลุ่มคนที่เชี่ยวชาญเรื่องมอเตอร์ไซค์ ทุ่มเทกับการสร้างมอเตอร์ไซค์ที่มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกัน ด้วยทักษะและความชำนาญที่สั่งสมมาเป็น 10 ปี จนตอนนี้ Deus ขยายสาขาไปทั่วโลกเพื่อรองรับบรรดาไบค์เกอร์ที่โหยหาความคูลและเป็นเอกลักษณ์…