Dodge Charger โชว์ความเท่กับ ประตูปีกนก ที่มาถึง 4 บาน

Dodge Charger โชว์ความเท่กับ ประตูปีกนก ที่มาถึง 4 บาน

คงจะเห็นกันอย่างคุ้นเคยกันจนชินตาไปแล้ว สำหรับรถ Supercar ที่ใช้ประตูที่เปิดเข้าออกแบบที่เรียกกันว่าปีกนก แต่ส่วนมากที่เห็นกันก็จะมีแค่ 2 บาน แต่ Dodge Charger มาเหนือกว่าด้วยถึง 4 บานกันเลยทีเดียว