Domino’s Pizza จับมือบริษัทผู้ผลิต หุ่นยนต์ ให้ บริการส่งพิซซ่า

Domino’s Pizza จับมือบริษัทผู้ผลิต หุ่นยนต์ ให้ บริการส่งพิซซ่า

Domino’s Pizza ร่วมมือกับ Nuro ผลิตยานยนต์อัตโนมัติเพื่อให้บริการส่งพิซซ่าแก่ลูกค้า และทดลองให้บริการในเขตเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัสในช่วงปลายปี