Mitsubishi Pajero Sport ต้นกำเนิดแห่งสมรรถนะและความปลอดภัย

Mitsubishi Pajero Sport ต้นกำเนิดแห่งสมรรถนะและความปลอดภัย

Mitsubishi Motors เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ต้นกำเนิดสมรรถนะและความปลอดภัยใน Mitsubishi Pajero Sport พัฒนาจากความเชี่ยวชาญนานกว่า 80 ปี

Mitsubishi Motors ประเทศไทย ปรับโฉมโชว์รูมและศูนย์บริการทั่วประเทศ

Mitsubishi Motors ประเทศไทย ปรับโฉมโชว์รูมและศูนย์บริการทั่วประเทศ

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ปรับภาพลักษณ์ใหม่ของโชว์รูมและศูนย์บริการทั่วประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์แบรนด์ระดับโลก “Drive your Ambition”

Mitsubishi เปิดตัว Pajero Sport Elite Edition ยกระดับความหรูหราที่ราคา 1,459,000 บาท

Mitsubishi เปิดตัว Pajero Sport Elite Edition ยกระดับความหรูหราที่ราคา 1,459,000 บาท

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) เปิดตัว Pajero Sport Elite Edition  หรูหราเหนือระดับเพื่อความสำเร็จที่แตกต่าง โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ทั้งภายนอกและภายใน