Ford พัฒนา “Sleep Suit” แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยง และอันตรายเมื่อขับขี่ขณะง่วงนอน

Ford พัฒนา “Sleep Suit” แสดงให้เห็นถึงความเสี่ยง และอันตรายเมื่อขับขี่ขณะง่วงนอน

Ford ได้ออกแบบชุดจำลองสภาวะง่วงนอน “Sleep Suit” ที่ช่วยให้ผู้สวมใส่รับรู้ถึงผลกระทบจากอาการเหนื่อยล้า และเพราะอุบัติเหตุจากยานพาหนะสาเหตุหลักของการเสียชีวิต

Ford Ranger จัดอบรม “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” พร้อมพาเปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน

Ford Ranger จัดอบรม “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย” พร้อมพาเปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีชุมชน

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ ฟอร์ด อเมริกัน มอเตอร์ส เชียงราย จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน “ฟอร์ด เรนเจอร์ ใหม่…พาไปแกร่งในเมืองรอง”

Ford Ranger พาท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา และอบรม “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย”

Ford Ranger พาท่องเที่ยววิถีชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมร่วมกิจกรรมจิตอาสา และอบรม “ฉลาดขับ ประหยัด ปลอดภัย”

Ford ประเทศไทย ร่วมกับ ฟอร์ด มิตรแท้ สุราษฏร์ จัดทริป “ฟอร์ด…เกิดมาแกร่ง” เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ให้สื่อมวลชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ร่วมเดินทางไปกับ รถกระบะพันธุ์แกร่ง Ford Ranger ในเส้นทางท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน