Hyundai เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ล่าสุด E-GMP

Hyundai เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ล่าสุด E-GMP

Hyundai เดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์ม Electric-Global Modular หรือ E-GMP แพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าโดยเฉพาะ มีแผนเปิดตัวข้อมูลแพลตฟอร์มใหม่ในเดือนธันวาคมนี้