GWM หนุน S-Curve อุตสาหกรรมดาวเด่นสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

GWM หนุน S-Curve อุตสาหกรรมดาวเด่นสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

เกรท วอลล์ มอเตอร์ มั่นใจในศักยภาพของประเทศไทย มีความพร้อมที่จะนำนวัตกรรม เทคโนโลยี รวมไปถึงความรู้ขั้นสูงเพื่อมาช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรม S-Curve ไทย

EEC ผนึกกำลัง Great wall Motors ต่อยอดแผนการลงทุนและความร่วมมือในไทย

EEC ผนึกกำลัง Great wall Motors ต่อยอดแผนการลงทุนและความร่วมมือในไทย

EEC และ เกรท วอลล์ มอเตอร์ส ภูมิภาคอาเซียน หารือถึงความคืบหน้าการลงทุนของ Great Wall Motors ในพื้นที่ EEC ตั้งเป้าให้ไทยมีสัดส่วนใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า 30%