Hyundai เปิดตัว รถบัสไฟฟ้าในเกาหลีกับที่สามารถทำระยะวิ่งได้ไกลเกือบ 290 กิโลเมตร

Hyundai เปิดตัว รถบัสไฟฟ้าในเกาหลีกับที่สามารถทำระยะวิ่งได้ไกลเกือบ 290 กิโลเมตร

ถือเป็นความพยายามจาก Hyundai เป็นครั้งที่ 2 แล้วสำหรับการ พัฒนารถ บัสไฟฟ้า ที่จะนำมาใช้ในระบบขนส่งมวลชนในประเทศ แทนที่รถที่ใช้น้ำมัน