Electra Meccanica Solo รถไฟฟ้า แบบนั่งคนเดียว จ่อวางขายปี 2017

Electra Meccanica Solo รถไฟฟ้า แบบนั่งคนเดียว จ่อวางขายปี 2017

รถยนต์ไฟฟ้าขนาดหนึ่งที่นั่ง ใช้ความเร็วประมาณ 60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ใช้เวลาชาร์จไฟเต็ม 6ชั่วโมงต่อครั้ง วางขายอย่างแน่นอนในปี 2017นี้