Mitsubishi เตรียมนำเสนอกลยุทธและแผนงานในอนาคตของแบรนด์ ที่งาน Tokyo Motor Show 2017

Mitsubishi เตรียมนำเสนอกลยุทธและแผนงานในอนาคตของแบรนด์ ที่งาน Tokyo Motor Show 2017

มีการเปิดเผยจากทาง Mitsubishi ในเกี่ยวกับเรื่องของงาน Tokyo Motor Show 2017 ปีนี้ที่นอกจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่หลายรุ่นรวมถึงแนวคิดวิวัฒนาการของ e-Evolution Concept ใหม่แล้ว ทางค่ายยังจะนำเสนอกลยุทธ์แบรนด์ใหม่ และแผนการในอนาคตของ บริษัท ที่พยายามสร้างตัวเองภายใต้พันธมิตรของ Renault-Nissan alliance  Mitsubishi…