Engine Brake คืออะไร? ต่างจากระบบเบรคปกติอย่างไร แล้วมีวิธีการใช้งานที่ถูกต้องยังไง?

Engine Brake คืออะไร? ต่างจากระบบเบรคปกติอย่างไร แล้วมีวิธีการใช้งานที่ถูกต้องยังไง?

Engine Brake คืออะไร? หลายๆคนคงสงสัย ว่านอกจาก ระบบ Brake ที่เราใช้เหยียบเพีื่อหยุด หรือชะลอรถแล้วนี่ ยังจะมี Engine Brake เข้ามาอีก ถ้าใครที่ยังไม่รู้ และอยากรู้ว่า Engine Brake คืออะไร แล้วมี การใช้งาน ยังไง ลองมาดูกัน