บ้าจริง!!!…หนุ่มแคนาเดียน สร้าง Enzo Ferrari ติดเครื่องเจ็ท

บ้าจริง!!!…หนุ่มแคนาเดียน สร้าง Enzo Ferrari ติดเครื่องเจ็ท

ไม่บ้าจริงๆทำไม่ได้แน่ แต่ถ้าบ้าจริงๆแล้วไม่มีเงินที่มากพอก็ยิ่งไม่ได้เข้าไปอีก เหมือนหนุ่มแคนาเดียนรายนี้ที่คงจะมีพร้อมทั้งอย่างอยู่ในตัว