MG ผลักดัน รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ในงาน EVolution of Automotive

MG ผลักดัน รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ในงาน EVolution of Automotive

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จำกัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองวิเคราะห์ความพร้อมของประเทศไทยต่อการพัฒนาและยกระดับการใช้ “รถยนต์พลังงานไฟฟ้า” (EV) ให้เป็นที่นิยมมากยิ่งขึ้นกับงานสัมมนา “EVolution of Automotive”