Ford อเมริกายืนยัน กระบะไฟฟ้า มาแน่ในเวอร์ชั่น F-150 ที่ได้รับความนิยม

Ford อเมริกายืนยัน กระบะไฟฟ้า มาแน่ในเวอร์ชั่น F-150 ที่ได้รับความนิยม

ที่ผ่านมาเราพอทราบรายละเอียดของ F-150 Hybrid กันมาบ้างเเล้ว ล่าสุด Ford สหรัฐอเมริกายืนยันมาเเล้วว่ากำลังอยู่ในช่วงพัฒนารถกระบะรุ่น F-150 ในเวอร์ชั่นรถไฟฟ้า เพื่อเป็นการตอบสนาองคามต้องการของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้งานรถกระบะในรูปแบบรถไฟฟ้าในอนาคต