Ferrari F8 Tributo ยนตรกรรมเพื่อสดุดีความเป็นเลิศ ขุมพลัง V8

Ferrari F8 Tributo ยนตรกรรมเพื่อสดุดีความเป็นเลิศ ขุมพลัง V8

Ferrari ได้เผยแพร่ภาพถ่ายอย่างเป็นทางการชุดแรกของ F8 Tributo รถสปอร์ต เครื่องยนต์วางกลางลำ ซึ่งเป็นรุ่นท้อปสุดของรถยนต์แบบสองที่นั่งของบริษัท ชื่อรุ่นของมัน ตั้งขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความน่าเกรงขามของรูปทรงรถและเครื่องยนต์อันทรงพลัง ให้กำลังถึง 720 cv