Fast Auto Show Thailand 2014 เลือกคันที่ชอบ ถอยคันที่ใช่

Fast Auto Show Thailand 2014 เลือกคันที่ชอบ ถอยคันที่ใช่

มหกรรมแสดงและจำหน่ายรถยนต์ใหม่และรถยนต์ใหม่ใช้แล้ว Fast Auto Show Thailand 2014 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เอาใจคนอยากมีรถ ทั้งรถใหม่ป้ายแดงจาก 12 ค่ายรถยนต์ชั้นนำ หรือรถยนต์ใช้แล้วจากศูนย์รถมือสองชั้นนำที่วางใจได้ ภายใต้คอนเซปต์ FAST…