ปิดงาน FAST AUTO SHOW THAILAND ชื่นมื่น  รถใหม่ป้ายแดง และ รถใช้แล้ว ยอดพุ่ง

ปิดงาน FAST AUTO SHOW THAILAND ชื่นมื่น รถใหม่ป้ายแดง และ รถใช้แล้ว ยอดพุ่ง

โดยยอดจองรถใหม่ป้ายแดงในงานปีนี้อยู่ที่ 2,256 คัน รถยนต์ใช้แล้วมียอดขายอยู่ที่ 1,241 คัน รวมยอดขายทั้งสิ้น 3,497 คัน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 2,852,600,000 บาท (เป้าที่ตั้งไว้ตอนเริ่มงาน จำนวน 3,000 คัน รถใหม่ 2,000 คัน รถใช้แล้ว 1,000 คัน)