Mazda MX-5 RF เริ่มต้นกลิ้งสายพานการผลิตแล้วในญี่ปุ่น

Mazda MX-5 RF เริ่มต้นกลิ้งสายพานการผลิตแล้วในญี่ปุ่น

เมื่อไม่นานมานี้ Mazda ประกาศการกำหนดราคาใหม่ของ MX-5 RF และตอนนี้รถตัวอย่างได้เริ่มต้นกลิ้งสายพานการประกอบ ที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น แล้ว