อุบัติเหตุที่ทำให้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระเนตรเพียงข้างเดียว  แต่สายพระเนตรของพระองค์นั้นกว้างไกลนัก

อุบัติเหตุที่ทำให้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระเนตรเพียงข้างเดียว แต่สายพระเนตรของพระองค์นั้นกว้างไกลนัก

พระองค์ทรงงานหนักเพื่อพสกนิกรชาวไทยนั่นคือความเสียสละอันยิ่งใหญ่เพื่อราษฎรที่รักยิ่งของพระองค์……