Kawasaki Estrella รุ่นพิเศษ Final Edition ครบรอบ 25 ปี เปิดตัวที่ญี่ปุ่น

Kawasaki Estrella รุ่นพิเศษ Final Edition ครบรอบ 25 ปี เปิดตัวที่ญี่ปุ่น

Kawasaki Estrella เปิดตัวครั้งแรกเมื่อปี พ. ศ. 2535 ตั้งแต่วันเปิดตัวจนถึงปัจจุบันนี้ ก็ยังมีการผลิตออกมา และจำหน่ายเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น