Audi ญี่ปุ่น ทำเซอร์ไพรส์เปิดจับฉลาก สำหรับผู้ที่สนใจจะซื้อ Audi R8 Final Fantasy XV

Audi ญี่ปุ่น ทำเซอร์ไพรส์เปิดจับฉลาก สำหรับผู้ที่สนใจจะซื้อ Audi R8 Final Fantasy XV

สร้างความฮือฮาไม่น้อยสำหรับ Audi ญี่ปุ่น ที่จะทำการจับฉลากสำหรับผู้ที่มีความจำนงที่จะซื้อ Audi R8 ที่ได้แรงบันดาลใจในการตกแต่งมาจาก Final Fantasy XV ที่มีเพียงคันเดียวในโลก