Fisker Ocean EV สุดล้ำ วิ่งไกลกว่า 400 กม./ชาร์จเต็ม 1 ครั้ง เริ่ม 1.13 ล้านบาท

Fisker Ocean EV สุดล้ำ วิ่งไกลกว่า 400 กม./ชาร์จเต็ม 1 ครั้ง เริ่ม 1.13 ล้านบาท

Fisker Ocean รถอเนกประสงค์ขุมพลังไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด ที่สามารถวิ่งได้ไกลถึง 482 กิโลเมตร พร้อมเทคโนโลยีอเนกประสงค์ และล้ำสมัย เริ่มต้น 37,499 ดอลลาร์