FOMM EV รถไฟฟ้าขนาดจิ๋ว 4 ที่นั่ง เตรียมขายไทยปี 2018

FOMM EV รถไฟฟ้าขนาดจิ๋ว 4 ที่นั่ง เตรียมขายไทยปี 2018

FOMM EV เป็น รถยนต์ไฟฟ้า ขนาดจิ๋ว 4 ที่นั่ง เตรียมขายจริงอีกครั้งในปี 2018 ซึ่ง FOMM เคยเปิดตัว Concept One ครั้งแรกไปแล้วในงานบางกอก มอเตอร์โชว์ 2014 มีความพิเศษคือสามารถลอยน้ำได้ แต่ FOMM Concept One ติดปัญหาตรงที่มอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลังขับเคลื่อนได้น้อยกว่าที่กำหนด ดังนั้นทางกรมขนส่งทางบกได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีมาตรฐานเดียวกันกับสหภาพยุโรป ดังนั้น FOMM EV จึงได้จดทะเบียนและคาดการณ์ว่าจะเริ่มจำหน่าย FOMM EV ไม่เกินปี 2018