Ford Co-Pilot 360 เทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะ เติมเต็มความสุขแก่ผู้ใช้รถ

Ford Co-Pilot 360 เทคโนโลยีช่วยขับขี่อัจฉริยะ เติมเต็มความสุขแก่ผู้ใช้รถ

Ford Co-Pilot 360™ เทคโนโลยีช่วยขับขี่อัตโนมัติ ที่ถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มความอุ่นใจให้กับผู้ขับขี่ได้มากขึ้น และช่วยลดพฤติกรรมจอมติของคนขับจากเบาะหลังได้