Ford เปิดตัว Focus 2018 ใหม่ พร้อมกันทั้งหมด 4 รูปแบบตัวถัง ครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนี

Ford เปิดตัว Focus 2018 ใหม่ พร้อมกันทั้งหมด 4 รูปแบบตัวถัง ครั้งแรกที่ประเทศเยอรมนี

Ford Focus 2018 ใหม่ เปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วด้วยกันทั้งหมด 4 รูปแบบตัวถัง ที่ประเทศเยอรมนี ซึ่งเจ้า Ford Focus 2018 ใหม่ ถูกพัฒนาขึ้นบนแพล็ตฟอร์ม C2 ใหม่