MY2017 Toyota Fortuner เปิดตัวแน่เดือนนี้ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง

MY2017 Toyota Fortuner เปิดตัวแน่เดือนนี้ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง

Fortuner รุ่นใหม่จะถูกเปิดตัวที่อาหรับเอมิเรสต์ในเดือนนี้ ถึงแม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านดีไซน์ แต่มีการยืนยันแล้วว่า Fortuner เจนต่อไปจะมีให้เลือกถึง 3รุ่น