Bridgestone ประกาศตั้งเป้าปี 2562 รุกดันยอดขายโต 5%

Bridgestone ประกาศตั้งเป้าปี 2562 รุกดันยอดขายโต 5%

ไทยบริดจสโตน คาดการณ์รายได้ในปี 2562 ปัจจัยหลักที่จะสนับสนุนให้บริดจสโตนมีรายได้เติบโตตามเป้าหมาย คือภาคอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์