Ford จัดโครงการ Go Further Innovator Scholarship 2018 ชิงทุนการศึกษา 650,000 บาท

Ford จัดโครงการ Go Further Innovator Scholarship 2018 ชิงทุนการศึกษา 650,000 บาท

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ ทีวีบูรพา และสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน จัดโครงการทุนการศึกษา Go Further Innovator Scholarship ประจำปี 2018 ชวนนักเรียนอาชีวะ และนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานสุดยอดนวัตกรรมชิงทุนการศึกษารวม 650,000 บาท