Grab ฉลองความสำเร็จครบรอบ 6 ปี ด้วยยอดเรียกใช้บริการรวมกว่า 320 ล้านครั้ง

Grab ฉลองความสำเร็จครบรอบ 6 ปี ด้วยยอดเรียกใช้บริการรวมกว่า 320 ล้านครั้ง

Grab ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ฉลองครบรอบ 6 ปี ในประเทศไทยในการร่วมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจไทยรวมถึงการพัฒนาสังคม