Green Win by Honda วินรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อคนเมืองครั้งแรกของไทย

Green Win by Honda วินรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อคนเมืองครั้งแรกของไทย

เอ.พี. ฮอนด้า สนองนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าของภาครัฐ เปิดตัวโปรเจกต์วินสะอาด Green Win by Honda วินรถจักรยานยนต์พลังงานไฟฟ้า เริ่มให้บริการตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป