MG GS 1.5 Turbo ครั้งแรกในไทย ปิดป้ายราคาแล้วเริ่มต้นที่ 8.90 แสนบาท

MG GS 1.5 Turbo ครั้งแรกในไทย ปิดป้ายราคาแล้วเริ่มต้นที่ 8.90 แสนบาท

MG GS 1.5 Turbo เปิดตัวในงาน มอเตอร์ เอ็กซ์โป2016 มาด้วยขนาดเครื่องยนต์ให้เลือกสองรุ่นคือ D และ X ราคาตั้งอยู่ระหว่าง 890,000 – 990,000 บาท