Happy Rainy Season ฝนนี้อุ่นใจ…ให้เราดูแล จาก ฮุนได

Happy Rainy Season ฝนนี้อุ่นใจ…ให้เราดูแล จาก ฮุนได

บริษัท ฮุนได มอเตอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดทำโครงการรณรงค์ด้านการบริการ เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถยนต์ฮุนไดในช่วงฤดูฝน