Hennessey VelociRaptor 6×6 เปิดตัวแน่ SEMA

Hennessey VelociRaptor 6×6 เปิดตัวแน่ SEMA

หลังจากที่มีการ preview ไปเมื่อปีที่แล้ว ทาง Hennessey Performance ก็มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า จะมีการเปิดตัว VelociRaptor 6×6 ที่ SEMA Show อย่างแน่นอน