Honda จับมือกับ Hitachi ผลิตและพัฒนารถพลังงานไฟฟ้าร่วมกัน

Honda จับมือกับ Hitachi ผลิตและพัฒนารถพลังงานไฟฟ้าร่วมกัน

ล่าสุด ทาง Honda ได้จับมือกับ Hitachi Automotive ร่วมกันก่อตั้งบริษัทและพัฒนา ผลิต และจำหน่ายมอเตอร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า โดยสัดส่วนในการร่วมลงทุนในครั้งนี้ Hitachi Automotive System 51% และ Honda Motor Co., Ltd 49% ในอัตรา 51 : 49 ทุนจดทะเบียน 5,000 ล้านเยน (หรือประมาณ 1,500 ล้านบาท)