Honda e:TECHNOLOGY เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเตรียมเดินหน้าเต็มสูบ

Honda e:TECHNOLOGY เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเตรียมเดินหน้าเต็มสูบ

บริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด ประกาศใช้ชื่อ Honda e:TECHNOLOGY เป็นชื่อที่ใช้เรียกแทนเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์ในอนาคต