Honda จัดการแข่งขันทักษะพนักงาน ครั้งที่ 28 มุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

Honda จัดการแข่งขันทักษะพนักงาน ครั้งที่ 28 มุ่งพัฒนาทักษะบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จัดการแข่งขันทักษะพนักงาน (Honda Skill Contest) ขึ้นต่อเนื่อง เป็นปีที่ 28 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะของพนักงานในการให้บริการลูกค้า ทั้งด้านการขายและการบริการหลังการขาย