Honda จัดการแข่งขันทักษะพนักงาน ประจำปี 2562 มุ่งสู่อันดับ 1 ในใจลูกค้า

Honda จัดการแข่งขันทักษะพนักงาน ประจำปี 2562 มุ่งสู่อันดับ 1 ในใจลูกค้า

ฮอนด้า จัดการแข่งขันทักษะพนักงาน ประจำปี 2562 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการทั่วประเทศ มุ่งสู่เป้าหมายแบรนด์อันดับ 1 ในใจลูกค้า