Nissan สานต่อโครงการ แค่ใจก็เพียงพอ โครงการฯ มุ่งเน้นความสำคัญไปในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ

Nissan สานต่อโครงการ แค่ใจก็เพียงพอ โครงการฯ มุ่งเน้นความสำคัญไปในเรื่องการอนุรักษ์น้ำ

นิสสัน ประเทศไทย สานต่อโครงการ “แค่ใจก็เพียงพอ”  เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ด้วยการเดินหน้าให้การสนับสนุนชุมชนและโครงการต่างๆ