HSV SportsCat R กระบะแต่งพิเศษ ลุยตลาดออสเตรเลีย เพียง 100 คันเท่านั้น

HSV SportsCat R กระบะแต่งพิเศษ ลุยตลาดออสเตรเลีย เพียง 100 คันเท่านั้น

HSV SportCat R หรือ Chevrolet Colorado กระบะรุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกแบบพิเศษ มีจำนวนจำกัดเพียง 100 คันเท่านั้น