Ducati Scrambler ต้นแบบของ Lifan Hunter 125 ที่จะเปิดตัวในประเทศไทย

Ducati Scrambler ต้นแบบของ Lifan Hunter 125 ที่จะเปิดตัวในประเทศไทย

Lifan บริษัทผลิตมอเตอร์ไซค์ในประเทศจีนประกาศแล้วว่า Lifan Hunter125 จะเข้ามาตีตลาดมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทย ซึ่งมินิไบค์คันนี้แถบจะเป็นการก็อปปี้ Ducati Scrambler ออกมาทุกกระเบียดนิ้ว