2016 HUSQVARNA FC 450 ตัวแรงคลุกฝุ่นฟากยุโรป

2016 HUSQVARNA FC 450 ตัวแรงคลุกฝุ่นฟากยุโรป

นอกเหนือจากรถสูตรทางฝุ่นสัญชาติญี่ปุ่นจะโด่งดังเรื่องความแรงแล้ว ยุโรปเองก็มีหมัดเด็ดเอาไว้ต่อกรกับรถแรงๆ พวกนั้น แม้จะมีการเปลี่ยนมือไปบ้าง แต่อย่างน้อยก็ยังคงใช้ชื่อเดิมๆ ได้อย่างสมเกียรติ รถที่ว่านี้ก็คือ HUSQVARNA ซึ่งรถของค่ายนี้คือการแตกหน่อของโรงงานต้นสังกัดที่ผลิตเครื่องมือเครื่องไม้ต่างๆ ทางการเกษตร และนี่คือบทสรุปความแรงของรถแข่งในขนาด 450 ซีซี. สำหรับเรื่องราคาค่าตัวของรถรุ่นนี้ ออกจะสูงไปนิด…