สหรัฐอเมริกา เริ่มวางแผนสร้างเลนพิเศษเฉพาะ รถยนต์ไร้คนขับ

สหรัฐอเมริกา เริ่มวางแผนสร้างเลนพิเศษเฉพาะ รถยนต์ไร้คนขับ

เลนพิเศษเฉพาะ รถยนต์ไร้คนขับ มีการกำหนดชื่อโครงการว่า Hyperlanes ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง สำหรับ รถยนต์ไร้คนขับ โดยรถยนต์ที่เข้าใช้ในเลนดังกล่าวสามารถใช้ความเร็วได้ถึง 160 กม/ชม.