BMW i8 และ i3 Starlight Editions แต่งด้วยทองคำบริสุทธิ์ 24 กะรัต

BMW i8 และ i3 Starlight Editions แต่งด้วยทองคำบริสุทธิ์ 24 กะรัต

BMW สาธารณรัฐเซ็ก เผยโฉม BMW i8 และ BMW i3 Starlight Editions ที่ตกแต่งด้วยทองคำแท้ 24 กะรัต (ทองคำที่มีความบริสุทธิ๋ 99.99%) มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้น