“IMC สื่อสากล” จัดงาน “I AM BANGKOK 2018” ส่งเสริมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยสู่ตลาดอาเชียน

“IMC สื่อสากล” จัดงาน “I AM BANGKOK 2018” ส่งเสริมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ไทยสู่ตลาดอาเชียน

“สื่อสากล” จับมือ “HIN Promosindo” และ “คาร์โชว์” ประเดิมจัดงาน “IAM BANGKOK 2018” ตั้งเป้าหมายสร้างโมเดลจัด งานแสดงรถแต่งแบบไทยสไตล์ ควงผู้ประกอบการไทยขยายธุรกิจอุปกรณ์แต่งรถออกสู่ตลาดต่างประเทศ