Ford Mustang ครองตำแหน่ง รถสปอร์ต ที่มี ยอดขายสูงสุดในโลกสาม ปีซ้อน

Ford Mustang ครองตำแหน่ง รถสปอร์ต ที่มี ยอดขายสูงสุดในโลกสาม ปีซ้อน

ความต้องการของผู้บริโภคใน Ford Mustang ใหม่ รุ่นปี 2018 ในตลาดทั่วโลกเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนยอดขายและส่งผลให้ Ford Mustang ครองตำแหน่ง รถสปอร์ต(Sport Coupes)  ที่มี ยอดขายสูงสุดในโลก ถึงสามปีซ้อน