เอาชนะทุกสภาพ อากาศหนาว ด้วย Christini AWD II-Track

เอาชนะทุกสภาพ อากาศหนาว ด้วย Christini AWD II-Track

ในภูมิประเทศที่หนาวจัด ปกคลุมไปด้วยหิมะจะกลายเป็นเรื่องเล็กทันที กับ New Christini AWD II-Track Snow Bike ต่อให้สภาพพื้นผิวเป็นหิมะหรือน้ำแข็งก็ฝ่าฟันไปได้