“IMC สื่อสากล” ทะยานสู่ทศวรรษที่ 5 สร้างอาณาจักรยิ่งใหญ่ ผลิตสื่อยานยนต์ครบวงจร

“IMC สื่อสากล” ทะยานสู่ทศวรรษที่ 5 สร้างอาณาจักรยิ่งใหญ่ ผลิตสื่อยานยนต์ครบวงจร

“IMC สื่อสากล” ผู้จัดงาน “มหกรรมยานยนต์” และผู้ผลิตนิตยสาร “ฟอร์มูลา”, 4 WHEELS, รายการโทรทัศน์ โลกรถยนต์, CARNATOMY และสื่อออนไลน์ AUTOINFO.CO.TH โชว์วิสัยทัศน์กว้างไกล เตรียมสร้างอาคารสำนักงานใหม่สุดทันสมัย พร้อมเนรมิตให้เป็นจุดนัดพบคนรักรถแห่งแรกของเมืองไทย