INCHCAPE เปิดตัว “Jaguar Land Rover Approved” รถยนต์ จากัวร์ และ แลนด์โรเวอร์ มือสองผ่านการรับรองคุณภาพจากผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

INCHCAPE เปิดตัว “Jaguar Land Rover Approved” รถยนต์ จากัวร์ และ แลนด์โรเวอร์ มือสองผ่านการรับรองคุณภาพจากผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ

บริษัท INCHCAPE (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการรถยนต์ Jaguar และ Land Rover แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เปิดตัวรถยนต์มือสองผ่านการรับรองคุณภาพ “จากัวร์ แลนด์โรเวอร์ แอพพรูฟ” (Jaguar Land Rover Approved)