INDIAN Scout Sixty 2016 ครูสเซอร์ตัวแรงอเมริกันสไตล์

INDIAN Scout Sixty 2016 ครูสเซอร์ตัวแรงอเมริกันสไตล์

ถ้ากำลังมองหารถใช้งาน แต่มาติดตรงราคาค่าตัวที่ดูจะสูงเกินไปสำหรับมอเตอร์ไซค์จาก INDIAN บัดนี้มีการสร้างรถในตระกูล Scout ที่ลดขนาดความจุลงมาไม่เกิน 1 ลิตร ออกจำหน่าย